NYÍRÁBRÁNY

Fogadó órák

Lakossági tájékoztatás!

Tisztelt Nyírábrány lakossága!

Mindenkinek nagyon megterhelő volt az elmúlt másfél év, amikor legtöbb esetben igen szigorú korlátozásokkal kellett élni mindennapjainkat.

Szeretnénk megköszönni minden nyírábrányi lakosnak, hogy nagyon fegyelmezetten, felelősségteljesen viselte a nehézségeket, megértéssel volt a hatóságok, hivatalok felé, megértve, hogy Őket is súlyos, nehéz szabályok kötötték a mindennapi ügyintézésben.

A kormány a járványhelyzet javulására tekintettel lényegesen enyhítette a szabályokat.
I.
Ennek egyik fontos időpontja a 2021. június 15. Ettől az időponttól ismételten minden önkormányzat képviselő-testülete újra jelenléti képviselő-testületi ülést tarthat.

II.

Ismételten minden önkormányzati képviselő, akiknek a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza tart rendszeres fogadó órát.
A Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületi tagjai havi egy alkalommal egy óra időtartamban, fogadó órát tartanak

 • Nagy Lajos polgármester (fogadóóra: minden hónap utolsó hét hétfő 08.00 órától - 09.00 óráig helyszín: Polgármesteri Hivatal 4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.)
 • Baleda Andrea képviselő (fogadóóra: minden hónap második hét hétfő 14.00 órától -15.00 óráig helyszín: Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár 4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 5.)
 • Dr. Buzurovic Borbála képviselő (fogadóóra: minden hónap első hét szerda 12.00 órától -13.00 óráig helyszín: Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár 4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 5.)
 • Derzsi József képviselő (fogadóóra: minden hónap első hét csütörtök 16.00 órától -17.00 óráig helyszín: Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár 4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 5.)
 • Kovács Pál képviselő (fogadóóra: minden hónap első hét hétfő 14.00 órától -15.00 óráig helyszín: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 4264 Nyírábrány Hajnal u. 2.)
 • Prill László alpolgármester (fogadóóra: minden hónap utolsó szombat 08.00 órától -09.00 óráig helyszín: Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár 4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 5.
 • Tálas Tibor alpolgármester (fogadóóra: minden hónap első csütörtök 14.00 órától -15.00 óráig helyszín: Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár 4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 5.

A Nyírábrány Roma Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testület tagjai az általuk elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint:

 • Bariné Gombos Gyöngyi elnök:                   minden kedd 9,00-12,00 óra
 • Gombos Elemérné elnökhelyettes:               minden szerda 14,00–16,00 óra
 • Kanalas György képviselő:                          minden péntek 8,00–11,00 óra

fogadó órát tartanak.

A Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek email címe: nyrnonyirabrany@gmail.com

A Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselői a fogadó óráit az alábbi helyen tartják:

Nyírábrány, Hajnal u. 2. (Családsegítő épülete, I. emelet)
Itt a településen élő roma lakosság az alábbi lehetőségeket találja:

 • Nyomtatványok, kérelmek stb.
 • Nyomtató

Kérjük a roma lakosságok, hogy bizalommal forduljanak a megválasztott képviselőikhez, akik teljes körű segítséget tudnak adni.
Kérelmek kitöltésében, internetről való nyomtatásban, illetve ha szükséges továbbítják az illetékes hatóságok felé a felmerülő problémákat.
Köszönjük a lakosság együttműködését az elmúlt másfél évben.

 

                                                 Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

 

Olvasd tovább

Nyári diákmunka

NYÁRI DIÁKMUNKA!!!

Jelentkezni az önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet!

Olyan 16-25 éves diákok jelentkezését várjuk, akik nappali tagozaton tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A munkakezdés július 1-től indul 6 órás foglalkoztatás keretében. Előtte regisztráció szükséges, amire június 15-től van lehetőség az illetékes járási hivatalnál.

Olvasd tovább

A Kormány 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények megrendezésével összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/B. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A zenés, táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat.
(3) A zenés, táncos rendezvény helyszínén – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni.
(4) Tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.”

2. § Az R. 6/B. § (7) bekezdésében a „védettségét az” szövegrész helyébe a „védettségét vagy az életkorát az” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Olvasd tovább


Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  16:00 08:00  12:00 ZÁRVA 12:30- 16:00 ZÁRVA
Pénztár nyitvatartása
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  12:00 08:00  12:00 ZÁRVA 08:00- 12:00 ZÁRVA

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu