Pébzügyi ügyintéző állás

2022-02-28 16:00:00

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES-en lévő távolléte idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 19. számú Pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok és intézmények általános pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők ellátása. Különösen: ASP Gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése gazdasági események kontírozása, könyvelése, közreműködés a Magyar Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatások előkészítésében, analitikus nyilvántartások kezelése, kötelezettségvállalások nyilvántartása stb. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, tárgyi eszközök nyilvántartása és ingatlan vagyon nyilvántartás kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Pénzügyi számviteli szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség, ASP rendszerismeret,
 • államháztartási könyvelésben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm. rend. 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló feladóvevény másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló feladóvevény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/190-6/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nyirabrany.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasd tovább

2022-02-28 15:33:12

Olvasd tovább

Start számla: kiemelt kamatozású Babakötvény

2022-02-28 08:06:59


Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény
Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti. Az itt elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt meghaladó mértékű kamatozással gyarapodik a gyermek nagykorúvá válásáig. A Kincstárban eddig körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.

A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg növelése, valamint a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást még kedvezőbb megtakarítási formává tette.

Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában megnyitható, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen.

 • A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező befizetések nemcsak a mindenkori infláció mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek.
 • A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer forint lett (12 ezer forint helyett).

Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.

Hol lehet megnyitni?

Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatain (országosan 19 állampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltségen és 53 állampapír-forgalmazási, -értékesítési ponton) személyesen, ezenkívül online az Ügyfélkapun, a www.magyarorszag.hu oldalon is lehet.

Az ügyfélszolgálatok részletes listája itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/

Start-számla nyitásával március 31-ig Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet!

Aki 2022. március 31-ig nyit Start-számlát, és legalább 100.000 forintot fizet Babakötvénybe, 100.000 forint értékű Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet.

A nyereményjátékban azok az ügyfeleink is részt vehetnek, akik a már korábban megnyitott Start-számlájukra, a meglévő babakötvényes megtakarításukhoz fizetnek be 100.000 forintot.

Sorsolás: 2022. április 19.

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel

 

Olvasd tovább

2022-02-23 14:18:59

Olvasd tovább

Tájékoztatás a gépjárműadóról!

2022-02-23 11:01:15

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1). bekezdése alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. óta az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

Hova kell megfizetni a gépjármű adót?
A gépjárműadót a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára kell megfizetni. Banki átutalásnál az átutalási bizonylat közlemény rovatába az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Hogyan tudom megfizetni a gépjárműadót?

 • átutalással,
 • csekken,
 • az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER) keresztül vagy
 • akár NAV ügyfélszolgálatokon bankkártyával.

SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez február 15-től

Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fizetni,

2022. február 15-től SMS-ben is kérhet csekket a 06/30 344-4304-es telefonszámon.

Az SMS-be a „CSEKK” szót, utána egy szóközt, majd az adóazonosító jelet kell beírni.

Az alábbi mintában a 9999999999 számjegyek jelölik az adóazonosító jelet az SMS szövegében:

CSEKK[szóköz]9999999999

A „CSEKK” kis- és nagybetűvel is írható.

Fontos!

 • A szolgáltatást csak természetes személyek vehetik igénybe, akik pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek.
 • Egy naptári évben, egy adóazonosító jellel, ebben a formában maximum kétszer igényelhető csekk.
 • A benyújtott igényre 2 gépjárműadó-csekket postáz a NAV.
 • A csekket a NAV a bejelentett lakcímre küldi a következő sorrendben:
 • levelezési cím,
 • ha az nincs bejelentve, akkor a tartózkodási hely,
 • ha az sincs, akkor a lakóhely címe.
 • SMS-ben kizárólag a 410-es adónemkódú gépjárműadó befizetéséhez lehet csekket kérni, máshoz nem!

Olvasd tovább

Felhívás az ebtartás szabályainak betartásáról!

2022-02-21 10:33:02

Településünkön az utóbbi időben megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebekről szóló bejelentések. Sok esetről bebizonyosodott, hogy nem kóbor kutyáról van szó, hanem a tulajdonosok felelőtlensége, gondatlansága miatt elszökött, elkóborolt ebekről. A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak, hanem hanyagságból vagy figyelmetlenségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni.

Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat üzletekbe, óvodába, iskolába stb. Az érintettek legtöbbször – erre irányuló észrevétel esetén – letagadják ebtartói minőségüket.

A fent leírtak miatt indokoltnak tartom, hogy az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam!

Tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályok:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a szerint: az a személy, aki kutyáját felügyelet nélkül közterületre bocsátja, vagy kóborolni hagyja (kiszökik az utcára) szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás lefolytatására a rendőrség jogosult.

785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján a befogott kóbor állat tulajdonosa köteles megtéríteni az ebrendészeti telepnek az állat befogásával és elhelyezésével kapcsolatos következő költségeket:

a) a hatósági megfigyelés ideje leteltét követően a napi tartás költségét,
b) a transzponder behelyezésének költségét,
c) a védőoltás, valamint a külső és belső parazita elleni kezelés költségét és
d) az oltási könyv kiadásának költségét.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) alapján az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében 15.000, – 90.000, forintig terjedő bírsággal sújtható. 2013. január 1. óta a 4 hónaposnál idősebb kutya már csak chippel ellátva tartható. Ha valaki az állat kötelező megjelölését nem végezteti el 45.000,-Ft-tal kezdődő bírsággal sújtható.

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minősített esetek és szorzók

mulasztó

büntetésnél alkalmazandó szorzó

állatot kínzott

10

az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, kitette

10

az állatot károsította

8

az állatot természetellenes vagy önpusztító tevékenységre szoktatta

8

az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott

6

az állat biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodott

6

az előírt férőhely-igényeket nem teljesítette, az állat mozgását a megengedettől eltérően korlátozta

5

Nyírábrány 2022.02.21.

Nagyné Hartman Éva
Jegyző                             

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 71