NYÍRÁBRÁNY

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás igényléséről

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosok!

A képviselő-testület a szociális tűzifa igénylésére az előző évek gyakorlatának megfelelően pályázati úton ad lehetőség 2021. október 11 - november 8. között.

A támogatás feltételeiről tájékoztatás kérhető a 06-52/208-001-es telefonszámon, illetve a kérelem személyesen elvehető a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett polcról vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról az alábbi linkre kattintva:

Helyes kitöltés

 • kérelmező neve, TAJ száma, születési helye és ideje, állandó lakcíme
 • a kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme

A kérelemhez csatolni kell:

 • a kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek lakcímkártyáját
 • a kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását

Kik igényelhetik:

(Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete alapján)

„ Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 353 %-át (jelenleg 100.605 Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 403 %-át (jelenleg 114.855 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona”

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül egy fűtési idényben, egy alakalommal csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, kivéve a (4) bekezdés e) pontjában foglalt esetek fennállását. „

„A támogatást elnyert, tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, azt csak saját használatra használhatja fel.

3. A támogatásból kizártak

4. § (1) Függetlenül a 2. § (2) vagy (4) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének teljesítésétől nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, család, aki

 1. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben fakitermelést végzett, 
 2. olyan ingatlanban él, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.”

(6) A támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3 mennyiségben adható függetlenül a lakásban élő személyek számától.

TÜZIFA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK FÉNYMÁSOLÁSA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN AZ INFÓ KUCKÓBAN TÉRÍTÉS MENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ.

 

Olvasd tovább

A budaábrányi óvoda új játékokkal gazdagodott


A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020 című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázati kiírás kapcsán új játékok kerültek beszerzésre a Nyírábrány, Árpád utcán található óvodába. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4.934.976 Ft összegű támogatást nyert el, melyből 8 darab játék (két hintás torony mászóvár, dupla tornyos mászóvár, rugós ló, rugós nyúl, homokozó, hintaállvány 2 hintával, köteles lengőgerenda és fa babaház), 1 darab gyermek pad, valamint egy ivókút került beépítésre.

A biztonsági követelményeknek maximálisan megfelelő játékok a nevelési év kezdetétől színesítik a gyermekek mindennapjait, a kiscsoportostól a legnagyobb korosztályig mindenki megtalálja a neki való játékot. A mindennapi mozgás változatosabbá tételére törekedtünk a játékok kiválasztásánál, de emellett a gyermeki kreativitás fejlődésének is teret nyújtanak az új eszközök.

A játékok mellett felépítésre került egy „ivófal” is, melynél rongálás biztos ivókutakból ihatnak a gyermekek, ha a kinti játszás közben megszomjaznak.
 

Olvasd tovább

A felelős állattartás elősegítése

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése - 2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat kapcsán is pozitív döntés született, melynek köszönhetően 1.499.987 Ft összegű támogatást nyertünk el. Ezen összeget az igényfelmérési időszakban jelentkező állattulajdonosok kutyáinak és macskáinak ivartalanítására, oltására, chippel történő megjelölésére fogjuk fordítani. A beavatkozások elvégzésének határideje 2022.08.31.
A beavatkozások lebonyolítása állatorvossal történő egyeztetést és pontos szervezést igényel, így kérjük a jelentkezők szíves türelmét. Hamarosan fel fogjuk venni a kapcsolatot mindenkivel, illetve ha addig is felmerül bármi kérdés, észrevétel, hívják az alábbi telefonszámot: 52/208-001/13-as mellék, Kocsárdiné Kvaszta Andrea.
 

Olvasd tovább

Faültetés az óvodában

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Településfásítási Program keretében nyert 30 darab fa (szivarfa, gömb szivarfa, szilfa) elültetésre került két óvodánk és a bölcsődénk udvarán, a gyermekek legnagyobb örömére. Ezúton köszönjük mindenki segítségét, aki az ültetésben segített.

   

   
  
 

Olvasd tovább

Áramszünet

Tisztelt Lakosok!
Az E.ON tervszerű fejlesztése miatt 2021. szeptember 20-án az alábbi időpontokban áramszünet lesz a következő utcákban:

 • Bagaméri út Egész utca 11:30 15:30
 • Liget Tanya 2 11:30 15:30
 • Máv Telep Egész utca 11:30 15:30
 • Budaábrányi út 2-től 30-ig 08:30 12:30
 • Bagamér Liget 5 11:30 15:30
 • Budaábrányi út 1-től-41-ig 08:30 12:30

Olvasd tovább

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Hajdú- Bihar megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségügyi Osztály az illetékességi területéhez tartozó valamennyi település (Debrecen és Nyíradonyi Járás) közigazgatási területére.
2021.10.04-től - 2021.10.25-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Olvasd tovább


Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  16:00 08:00  12:00 ZÁRVA 12:30- 16:00 ZÁRVA
Pénztár nyitvatartása
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  12:00 08:00  12:00 ZÁRVA 08:00- 12:00 ZÁRVA

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu