NYÍRÁBRÁNY

TÁJÉKOZTATÓ HELYES CSATORNAHASZNÁLATRÓL

Tisztelt Felhasználóink!

Nyírábrány önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt.-re bízta víziközműveinek üzemeltetését, az Önök ivóvíz és a szennyvízelvezetés szolgáltatását! Kérjük, hogy legyenek együttműködő partnereink!
Megkeresésünk célja, hogy tájékoztassuk a helyes szennyvíz csatorna használatról,

A szennyvízcsatorna, kizárólag szennyvíz elvezetésére szolgál és nem egyéb szilárd, darabos hulladékok fogadására. Sajnos tapasztaljuk, hogy ennek ellenére a szennyvízzel együtt kerülnek be nem oda való hulladékok, melyek a csatorna dugulását okozzák vagy, a szennyvízátemelő szivattyúinak működését gátolják. A Nyírábrány település szennyvíz-átemelőiben a szivattyúink rendszeresen eldugulnak, meghibásodnak olyan jellegű hulladékoktól, melyeket eredetileg nem lenne szabad a szennyvízcsatornába juttatni. Munkatársaink a szivattyúkból, az átemelő aknájából gyakran távolítanak el textília, orvosi kötszer, kötöző géz és egyéb működést akadályozó hulladékot.

Valamennyi közüzemi szennyvízrendszerre csatlakozott és oda kibocsátó lakót arra kérjük, hogy vizsgálják felül szennyvízcsatorna használati szokásaikat, és a szükséges mértékben változtassanak rajta, valamint környezetüket is ösztönözzék erre. A helytelen szennyvízcsatorna használat a felhasználók belső csatornáira is károsak, melyek így könnyen eldugulnak ezzel kellemetlen helyzetet és költséget okozva az ingatlan lakóinak. Ugyanígy a közcsatornában, átemelőkben bekövetkező hibák is eredményezhetik a szennyvízelvezetés szolgáltatás folyamatosságának, minőségének, zavarát, akár a vétlen kibocsátóknál is szennyvíz elöntést okozva. A hanyag és nem rendeltetésszerű használat a település vagyonát, tulajdonát képező szennyvízelvezető létesítményekben, elsősorban gépészetben, szivattyúkban jelentős károkat okoz, élettartamát csökkenti, ezzel is terhelve a település gazdálkodását!

Közös érdekünk, hogy a szennyvízelvezető csatornába csak olyan anyagok, szennyvizek kerüljenek, amelyek annak rendeltetésszerű működését, az Önök szennyvizeinek dugulásmentes és kártétel nélküli elvezetését és megtisztítását nem gátolják!

Szennyvízcsatornába csak a normál életvitelhez tartozó fogyasztási tevékenység során a háztartásokban keletkező emberi eredetű szennyvíz kerülhet, lakó vagy más szociális jellegű épületből, jellemzően WC-ből, mosogatóból, mosógépből, fürdőszobai lefolyókból, rendeltetésszerű használat során, életviteli tevékenységből származóan.

Tilos a csatornába juttatni:

 • mérgek,
 • gyógyszerek és növényvédő szerek,
 • nehézfém tartalmú folyadékok,
 • tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék, stb.,
 • lebomlásuk során mérgekké, vagy
 • tűzveszélyessé váló anyagok
 • csapadékvíz,
 • belvíz,
 • talajvíz,
 • darabos, szilárd hulladék jellegű anyagok (pl. fadarabok, kő, csont, kavics, homok, fémkupak, műanyag, üveg, gumi, fém anyagú tárgyak, építési törmelék, aszfalt, ragasztóanyag, stb.),
 • vízben nem oldható, más módon szilárdhulladék szeméttárolóban elhelyezendő egészségügyi anyagok (pelenka, nedves törlőkendő, vatta, tampon, géz, ezek csomagoló anyagai, stb.)
 • egyéb háztartási hulladékok (ruhanemű, textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, műanyag zacskó/szatyor, stb.),
 • állati tetem, ételmaradék,
 • zsírok, olajok, szénhidrogén származékok,
 • állati eredetű szennyvíz, hígtrágya,
 • emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.

Külön meg kell említeni a csatornákba illegálisan bevezetett csapadékvíz több negatív hatását. A felszínről lefolyó vízzel jelentős mennyiségű homok kerül a csatornába, ami gyorsan le is ülepszik és dugulást okoz. A hálózat kapacitását többszörösen meghaladó csapadék a csatornába kerülve visszaduzzadásokat eredményez, esetleg kiöntéseket közterületen, az utcában vagy egyes felhasználók ingatlanán, lakásán, pincéjében.

A szennyvízelvezetést is jogszabályok szabályozzák. A nem megfelelő minőségű szennyvíz kibocsátása csatornabírsággal, illetve a nem szabályos csatornahasználat kötbérrel, egyéb szankciókkal sújtható kártérítés fizetési kötelezettség mellett, egyes esetekben a közegészségügyi, valamint a környezetvédelmi, vízvédelmi hatóság eljárásával terhelve.

A megfelelő szennyvízcsatorna használattal természeti és lakókörnyezetét, embertársai, családja, munkatársaink egészségét, a szolgáltatás költségeit és a település közösségi tulajdonát képező szennyvízelvezető-tisztító létesítményeit kímélheti!

Köszönjük!

Debreceni Vízmű Zrt.

Olvasd tovább

Megújult Községünk piactere

Megújult Községünk piactere

2020.12.04. A VP-6.7.2.1-7.4.1.3-17 projekt keretén belül felújításra került Községünk piactere így egy komfortosabb terület várja az árusokat és a vásárlókat a Határőr utcai piacon.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a COVID 19 járvány ellenére is teszi a dolgát és a helyi fejlesztésekkel igyekszik minél otthonosabbá tenni a települést az itt élők számára.  A VP-6.7.2.1-7.4.1.3-17 projekt keretében a helyi termékek értékesítését szolgáló piactér külső rekonstrukciója került megvalósításra, amelyet az árusító tér felett húzódó tetőszerkezettel újítottunk meg valamint a külső és belső berendezés is frissítésre került.

       

A beszerzett eszközök könnyítik a piac karban és tisztántartását valamint egy modernebb környezet látszatát keltik a használóiban. Beszerzésre került közel 30 új piaci árusító asztal a jelenkori igényeknek megfelelő kivitelben. Továbbá került még többek között a piactérre vásárlást megkönnyítő mérleg és egy olyan kamerarendszer, amely a későbbi rendfenntartásban kap jelentős szerepet.

Projekt adatai számokban:

Piactér felújítás

Nyírábrány Határőr utca 10.

Támogatás összege

31 911 437 Ft.

Önerő összege

1 679 549 Ft.

Összesen

33 590 986 Ft.

 

 

 

 


Nyírábrány, 2021. 01. 19.

Olvasd tovább


Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  16:00 08:00  12:00 ZÁRVA 12:30- 16:00 ZÁRVA
Pénztár nyitvatartása
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  12:00 08:00  12:00 ZÁRVA 08:00- 12:00 ZÁRVA

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu