Nyírábrány

AKADÁLYMENTES NÉZET

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben   

PROJEKT LEÍRÁSA:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2016.06.30-án pályázatot nyújtott be az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 pályázati kiírására „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírábrány Nagyközségben” címmel. A pályázat 217.05.02-án pozitív támogatói döntésben részesült. Az önkormányzat a 2017. május 30-i támogatási szerződéskötést követően megkezdte a kivitelezést. A projekt elszámolható összköltségének támogatási intenzitása 100 %-os lesz, így a támogatási összeg: 214.976.192 Ft.

 

MŰSZAKI MEGOLDÁS:

A projekt során 5 db önkormányzati tulajdonban lévő épület - a Hajnal u. 2. szám alatt található gyermekjóléti szolgálat, a Határőr u. 89. szám alatt található Idősek otthona, a Budaábrányi u. 30. szám alatt található orvosi rendelő, az Ábrányi Kornél tér 5. szám alatt található könyvtár és kiállító tér illetve az Ábrányi Kornél tér 6. szám alatt található polgármesteri hivatal épületén komplex energetikai fejlesztés valósul meg. Minden épületben hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés és napkollektor rendszer kiépítése történik az orvosi rendelő kivételével, hiszen a rendelőben nem lesz nyílászárócsere és a napkollektor helyett napelem rendszer telepítése valósul meg. Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épületek elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bír. Rövidtávon mindenképpen szükséges a kiadások csökkentése. Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épületek állapotából adódóan a fűtési költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmények épületeinek energetikai racionalizálása.

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak.

Közvetlen célként tehát magának az épületeknek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához. A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozói ill. látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

A célok rövid összefoglalása:

• havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,

• munkahely teremtés,

• a rentábilis működés biztosítása az önkormányzat hosszú távú működéséhez,

• hozzájárul a Magyar Államkincstár által meghatározott célok teljesüléséhez,

• a CO2 terhelés javítása, ÜHG kibocsátás csökkentése

• környezettudatos szemlélet erősítése,

• növeli a hazai megújuló energia hasznosítás arányát.

 

A fejlesztés teljes mértékben illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz.

 

RÉSZTVEVŐK:

 

Kedvezményezett: Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Irányító Hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

Projektmenedzsment: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. (4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.)

Műszaki ellenőr: FRANKÓ-HOME Kft. (4400 Nyíregyháza, Gábor Áron u. 13.)

Kivitelező: JANTA-BAU Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi utca 43.)

PR nyilvánosság: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. (4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.)

 

HÍREK:

2018.12.31 – Megvalósult a beruházás

Az átadás átvétel megtörtént, átadásra kerültek a korszerűsített épületek

 

2018.08.14 – Aláírásra került a Könyvtár épület korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési szerződés

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel a JANTA-BAU Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés.

2018.07.10 - Megindításra került a Könyvtár épület kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

2018.04.17 – Aláírásra került a kivitelezési szerződés

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként 4 épület vonatkozásában aláírta az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a JANTA-BAU Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket.

2018.02.14 – Megindításra került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata - a 2015. évi CXLIII tv. III. rész szerint - közbeszerzési eljárást indított a kivitelező személyének kiválasztása érdekében.

KAPCSOLAT:

 

Ha kérdése van, akár a fejlesztésekkel általában, akár magával az energetika fejlesztés kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban, kérjük, keressen minket bizalommal!

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Nyíri Béla - Polgármester

Cím: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Telefon: +36 52 208-001

E-mail: pm@nyirabrany.hu

 

Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 45