Nyírábrány

AKADÁLYMENTES NÉZET

ZÁRTKERTI SZŐLŐÜLTETVÉNY TELEPÍTÉSE ÉS A ZÁRKERTI ÚT FELÚJÍTÁSA

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – ZÁRTKERTI SZŐLŐÜLTETVÉNY TELEPÍTÉSE ÉS A ZÁRKERTI ÚT FELÚJÍTÁSA

1238-9/2018/HERMAN

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült a Herman Ottó Intézet ZP-1-2017 kódú, „zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.

A projekt keretében az önkormányzati tulajdonban lévő 9186, 9187, 9188, 9189 helyrajzi számú ingatlanokon valósult meg szőlőtelepítés. A munkálatok során, a megfelelő szakértelem biztosítása végett a Quattro-Gentili Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat. A cég a telepítéshez szükséges eszközök, és szőlőoltványok szállítása mellett a telepítés során is segítségére volt az Önkormányzatnak. A pályázat és az együttműködés következtében az Önkormányzati területen 1700 db szőlőoltvány került elültetésre, mely tevékenység illeszkedik a felhívás 5. Területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés célterületéhez. A támogatási kérelemben megjelölt 2000 db oltvány beszerzésre került, de elővigyázatossági okokból, elültetésre csak 1700 db került. Az esetleges sérülésekből, fagyásokból származó károk pótlására szolgáló fennmaradó 300 db oltvány, igény esetén kerül kiszállításra és telepítésre.

                A szőlőtelepítésen kívül a zártkert útja (514, 529 hrsz.) is felújításra került a pályázaton belül. Az út csaknem teljes hosszában szikkasztó árok kiépítése valósult meg. Ennek kialakításához vált szükségessé a tereprendezés. Az úton 1000 m hosszúságban útalap karbantartást végeztetett az Önkormányzat 3 m szélességben és 15 cm vastagságban. A tevékenység végzéséhez szükséges törtbeton alapanyagot önerő formájában biztosította az Önkormányzat. Az útszakasz fennmaradó körül-belül 300 m hosszúságán megmaradt földútnak, de ennek helyreállítása is megvalósult a projekt keretében. A felújítási munkálatokat az OLI-Földgép Kft. végezte az Önkormányzat megbízásából. Munkájukat a pályázati adatlapban is szerepeltetett, közmunka programban foglalkoztatott 3 fő segítette. Mivel a zártkerti ingatlanok csak az érintett út használatával közelíthetők meg, így nélkülözhetetlenné vált ennek felújítása. Hogy a talajerózió csökkentése megfelelő mértékű lehessen, így fontos volt szikkasztó árok kiépítése az út vonalában, viszont ehhez az út mentén jelentős mértékű tereprendezésre volt szükség.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018.06.15-2019.04.26.

A projekt elszámolható költsége: 10 000 000 Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 10 000 000 Ft, 98,95296%.

________________________________________________________________________________

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Nyíri Béla polgármester,

pm@nyirabrany.hu

Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 89