Nyírábrány
NYÍRÁBRÁNY
AKADÁLYMENTES NÉZET

NYÍRÁBRÁNY KÖZSÉGI ÓVODA KIALAKÍTÁSA, ÉPÍTÉSE, MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ BŐVÍTÉSÉVEL

Nyírábrány, 2019.június 30.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NYÍRÁBRÁNY KÖZSÉGI ÓVODA KIALAKÍTÁSA, ÉPÍTÉSE, MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ BŐVÍTÉSÉVEL

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00034

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.

A projekt célja volt a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében.

A fejlesztés célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése volt.

A projekt eredményeként a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is jelentős területi különbségek felszámolását segíti elő.

Elsődleges célként jelent meg Nyírábrány lakosságának – különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra – helyzetének, életminőségének javítása a népesség megtartása érdekében, valamint a népességnövekedés elősegítése, az elvándorlás megakadályozása, a fiatalok helyben tartása, a lakosság elöregedési folyamatának megállítása.

 

Az építési tevékenységgel érintett ingatlanon egy 4 tantermes iskola rész került átalakításra, felújításra és bővítésre. A meglévő épület 4 tantermében került kialakításra a 4 csoportszoba, a meglévő épületben lettek kialakítva a csoportszobákhoz tartozó öltözők, vizesblokkok. A bővítendő épületrészben kap helyet a vezetői iroda, a nevelőtestületi szoba, a kazánház, a szükséges vizesblokkok, az orvosi szoba elkülönítővel, egy tornaszoba, fejlesztőszoba. Az óvoda ételelellátását a meglévő iskola konyhája biztosítja, így a bővítendő épületben szükség volt egy melegítő konyha kialakítására étellifttel.

A helyszín Nyírábrány belterületi része, Iskola. u.8. , Hrsz.: 490. Északról Iskola, Keletről Iskola udvar, Nyugatról az Iskola utca, Délről családi ház határolja. Elhelyezkedését tekintve a-48 as főközlekedési úttól 1 Km-re található. Gyalogosan és gépjárművel is az Iskola utca felől közelíthető meg.

Az új óvodát, a meglévő kétszintes épületrész és a hozzáépített új épület egysége alkotja. A megújult terület Településközponti vegyes övezetbe esik. Az oldalkertek távolságait betartva, a beépíthetőséget és a telekre vonatkozó szabályzások figyelembevételével lett megtervezve az épület.

A meglévő épület 2 szintes magastetős épület. Az új tervezett épület lefedése oromfalas végkialakítás, fél nyeregtető lefedéssel készült. A homlokzata letisztult törtfehér színű, hogy a meglévő épülettel összhangban legyen, a párkányok és a nyílászárók kávái színes kivitelben készültek. A tető korcolt lemezfedést kapott antracit szürke színben, az épületen megjelenő fém bádogozások, és fém korlátok szintén szürke bevonatot kaptak. Az épület hátsó, udvar felőli bejárata és a játszóudvar között, faburkolatú „híd” kapott helyet, ez lehetővé teszi az udvar biztonságos megközelítését a gyerek számára is.

A fejlesztés meghatározó szempontja volt a Nyírábrány lakossági összetételéből és a gyermekek szociális hátteréből fakadó problémák hathatós enyhítése, valamint az SNI és mozgásfogyatékkal élő gyerekek számára biztosítani a feltételeket az egyenlő esélyek megteremtéséhez. További szempont volt az intézmény hazai és EU-s szabályzatnak való megfeleltetése, valamint az akadálymentesített, költséghatékony és környezetbarát működtetés feltételeinek megteremtése.

Ezen kívül lényeges a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Olyan építészeti elemek, berendezések, formák kialakítása, amelyek kultúrát közvetítenek a gyerekek felé és tükrözik az intézmény eszmeiségét.

A beruházás eredményeképp az intézmény hatékonyan biztosíthatja a gyermekek sokoldalú, harmonikus egyéni fejlesztését, az esélyegyenlőség megteremtését. A projekt eredményességét a projektzárást követően mérhető iskolai kompetenciamérések eredményei, illetve a továbbtanulási mutatók határozhatják meg.

A beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.  A projekt infastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmazott.

A projekt a TOP 5. prioritás ESZA programjaival szinergiában valósult meg.

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.

Az elkészült intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját.

A fejlesztés során energiahatékonysági intézkedések által javult az épület energetikai osztályozása. 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2017.06.01-2019.06.30.

A projekt elszámolható költsége: 149.500.000.- Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 149.500.000.- Ft, 100%.

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Nyíri Béla polgármester,

titkarsag@nyirabrany.hu

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  16:00 08:00  12:00 ZÁRVA 12:30- 16:00 ZÁRVA
Pénztár nyitvatartása
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  12:00 08:00  12:00 ZÁRVA 08:00- 12:00 ZÁRVA

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu