Nyírábrány
NYÍRÁBRÁNY
AKADÁLYMENTES NÉZET

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA NYÍRÁBRÁNYBAN- EFOP-3.7.3-16-2017-00247

Nyírábrány, 2018. július 13.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG öNKORMÁNYZATA

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA NYÍRÁBRÁNYBAN

EFOP-3.7.3-16-2017-00247

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült az EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.

 

A Projekt célja, a községben működő művelődési központ 24 hónapon keresztül tanulási, oktatási programokat, szakköröket kíván működtetni, melyhez szakembereket kíván alkalmazni és megbízni, valamint a szakkörök és programok szükséges eszköz- és anyagigény vonzatát is felmérte. A megvalósítandó programok:

1. Egészséges életmód szakkör- heti szakkör

2. Hímző szakkör - heti szakkör

3. Helytörténeti kutatóklub - klubfoglalkozás

4. Néptánc csoport két korcsoportban - művészeti csoport

5. Ismeretterjesztő előadássorozat különböző témákban

6. Néptánc szaktábor 1 alkalommal.

A pályázat megvalósításával a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás biztosítottá válik, a támogatással működtethető szolgáltatásainkkal és tevékenységeinkkel támogatni tudjuk az egész életen át tartó tanulást. A projekt célcsoportja a bevonásra kerülnek, a felnőttképzés számára nehezen elérhető, kevéssé motivált, több szempontból is hátrányos helyzetű emberek. A programok megvalósításával fontos alapozó, ráhangoló, aktivizáló szerepet tölt be az intézmény, mellyel a tudás, készségek és képességek fejlesztése történik meg.

Az elvárt eredmények a következők:

• 6 db különböző tematikájú program valósul meg, ideértve a kötelező és a szabadon választott tanulási formákat is.

• A projektbe 150 fő bevonásra kerül: a megvalósított tevékenységek során a tanulási programokban részt vevők száma.

• A projekt keretében megvalósított tevékenységek során a tanulási programokban részt vett személyek közül a hátrányos helyzetű személyek aránya 61%.

 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2018.06.20-2020.06.19.

A projekt elszámolható költsége: 28 986 160 Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 28 986 160 Ft, 100%.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Nyíri Béla polgármester,

pm@nyirabrany.hu

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  16:00 08:00  12:00 ZÁRVA 12:30- 16:00 ZÁRVA
Pénztár nyitvatartása
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  12:00 08:00  12:00 ZÁRVA 08:00- 12:00 ZÁRVA

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu