NYÍRÁBRÁNY

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás igényléséről

2021-10-06 15:29:58

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosok!

A képviselő-testület a szociális tűzifa igénylésére az előző évek gyakorlatának megfelelően pályázati úton ad lehetőség 2021. október 11 - november 8. között.

A támogatás feltételeiről tájékoztatás kérhető a 06-52/208-001-es telefonszámon, illetve a kérelem személyesen elvehető a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett polcról vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról az alábbi linkre kattintva:

Helyes kitöltés

  • kérelmező neve, TAJ száma, születési helye és ideje, állandó lakcíme
  • a kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme

A kérelemhez csatolni kell:

  • a kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek lakcímkártyáját
  • a kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását

Kik igényelhetik:

(Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete alapján)

„ Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 353 %-át (jelenleg 100.605 Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 403 %-át (jelenleg 114.855 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona”

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül egy fűtési idényben, egy alakalommal csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, kivéve a (4) bekezdés e) pontjában foglalt esetek fennállását. „

„A támogatást elnyert, tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, azt csak saját használatra használhatja fel.

3. A támogatásból kizártak

4. § (1) Függetlenül a 2. § (2) vagy (4) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének teljesítésétől nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, család, aki

  1. erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben fakitermelést végzett, 
  2. olyan ingatlanban él, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.”

(6) A támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3 mennyiségben adható függetlenül a lakásban élő személyek számától.

TÜZIFA IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK FÉNYMÁSOLÁSA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN AZ INFÓ KUCKÓBAN TÉRÍTÉS MENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ.

 


Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  16:00 08:00  12:00 ZÁRVA 12:30- 16:00 ZÁRVA
Pénztár nyitvatartása
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  12:00 08:00  12:00 ZÁRVA 08:00- 12:00 ZÁRVA

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu