NYÍRÁBRÁNY

Nyírábrány nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítás

2020-11-30 07:00:00

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 36/2020. (III.4.) önkormányzati határozatában a közigazgatási területének déli területrészét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, mely döntést beruházás megvalósítása érdekében hozta meg a képviselő - testület.


A módosítással érintett terület a település déli, 48.számú főút menti területrészén található gazdasági területsávon belül a 48. számú főút – 01135 hrsz-ú út – 01124 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 01121 hrsz-ú út – 48. számú főút – 01078/3 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 01075 hrsz-ú vasútterület – igazgatási határ – 02/1 hrsz-ú mezőgazdasági terület – 0661 hrsz-ú út által határolt fejlesztési területen belüli területrész.

A módosítás célja olyan szabályozás kidolgozása volt, mely nem a teljes közművesítettséghez, hanem a terület ellátását reálisan biztosító egyéb alternatív közműpótló megoldásokhoz köti a területrész fejlesztését.  Ezen fejlesztési cél elérése a helyi építési szabályzat módosítását tette szükségessé.

A fejlesztési terület esetében a korábbi tervezett közműfejlesztési igények nem realizálhatóak. Az OTÉK 8. § szerint hiányos közművesítettségi feltétel került rögzítésre.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot a 20/2020. (X.30.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

Melléklet:
http://teszt.nyirabrany.hu/fajlok/zaradekolt-dokumentacio-rendelettel-jovahagyott-munkaresz-nyirabrany.pdf

Nyírábrány, 2020. november 18.

                                                       Nagy Lajos polgármester

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  16:00 08:00  12:00 ZÁRVA 12:30- 16:00 ZÁRVA
Pénztár nyitvatartása
 Hétfő Kedd Szerda Csütörök Péntek
 08:00  12:00 08:00  12:00 ZÁRVA 08:00- 12:00 ZÁRVA

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu