TÁJÉKOZTATÓ HELYES CSATORNAHASZNÁLATRÓL

2021-01-28 11:19:14

Tisztelt Felhasználóink!

Nyírábrány önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt.-re bízta víziközműveinek üzemeltetését, az Önök ivóvíz és a szennyvízelvezetés szolgáltatását! Kérjük, hogy legyenek együttműködő partnereink!
Megkeresésünk célja, hogy tájékoztassuk a helyes szennyvíz csatorna használatról,

A szennyvízcsatorna, kizárólag szennyvíz elvezetésére szolgál és nem egyéb szilárd, darabos hulladékok fogadására. Sajnos tapasztaljuk, hogy ennek ellenére a szennyvízzel együtt kerülnek be nem oda való hulladékok, melyek a csatorna dugulását okozzák vagy, a szennyvízátemelő szivattyúinak működését gátolják. A Nyírábrány település szennyvíz-átemelőiben a szivattyúink rendszeresen eldugulnak, meghibásodnak olyan jellegű hulladékoktól, melyeket eredetileg nem lenne szabad a szennyvízcsatornába juttatni. Munkatársaink a szivattyúkból, az átemelő aknájából gyakran távolítanak el textília, orvosi kötszer, kötöző géz és egyéb működést akadályozó hulladékot.

Valamennyi közüzemi szennyvízrendszerre csatlakozott és oda kibocsátó lakót arra kérjük, hogy vizsgálják felül szennyvízcsatorna használati szokásaikat, és a szükséges mértékben változtassanak rajta, valamint környezetüket is ösztönözzék erre. A helytelen szennyvízcsatorna használat a felhasználók belső csatornáira is károsak, melyek így könnyen eldugulnak ezzel kellemetlen helyzetet és költséget okozva az ingatlan lakóinak. Ugyanígy a közcsatornában, átemelőkben bekövetkező hibák is eredményezhetik a szennyvízelvezetés szolgáltatás folyamatosságának, minőségének, zavarát, akár a vétlen kibocsátóknál is szennyvíz elöntést okozva. A hanyag és nem rendeltetésszerű használat a település vagyonát, tulajdonát képező szennyvízelvezető létesítményekben, elsősorban gépészetben, szivattyúkban jelentős károkat okoz, élettartamát csökkenti, ezzel is terhelve a település gazdálkodását!

Közös érdekünk, hogy a szennyvízelvezető csatornába csak olyan anyagok, szennyvizek kerüljenek, amelyek annak rendeltetésszerű működését, az Önök szennyvizeinek dugulásmentes és kártétel nélküli elvezetését és megtisztítását nem gátolják!

Szennyvízcsatornába csak a normál életvitelhez tartozó fogyasztási tevékenység során a háztartásokban keletkező emberi eredetű szennyvíz kerülhet, lakó vagy más szociális jellegű épületből, jellemzően WC-ből, mosogatóból, mosógépből, fürdőszobai lefolyókból, rendeltetésszerű használat során, életviteli tevékenységből származóan.

Tilos a csatornába juttatni:

 • mérgek,
 • gyógyszerek és növényvédő szerek,
 • nehézfém tartalmú folyadékok,
 • tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék, stb.,
 • lebomlásuk során mérgekké, vagy
 • tűzveszélyessé váló anyagok
 • csapadékvíz,
 • belvíz,
 • talajvíz,
 • darabos, szilárd hulladék jellegű anyagok (pl. fadarabok, kő, csont, kavics, homok, fémkupak, műanyag, üveg, gumi, fém anyagú tárgyak, építési törmelék, aszfalt, ragasztóanyag, stb.),
 • vízben nem oldható, más módon szilárdhulladék szeméttárolóban elhelyezendő egészségügyi anyagok (pelenka, nedves törlőkendő, vatta, tampon, géz, ezek csomagoló anyagai, stb.)
 • egyéb háztartási hulladékok (ruhanemű, textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, műanyag zacskó/szatyor, stb.),
 • állati tetem, ételmaradék,
 • zsírok, olajok, szénhidrogén származékok,
 • állati eredetű szennyvíz, hígtrágya,
 • emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.

Külön meg kell említeni a csatornákba illegálisan bevezetett csapadékvíz több negatív hatását. A felszínről lefolyó vízzel jelentős mennyiségű homok kerül a csatornába, ami gyorsan le is ülepszik és dugulást okoz. A hálózat kapacitását többszörösen meghaladó csapadék a csatornába kerülve visszaduzzadásokat eredményez, esetleg kiöntéseket közterületen, az utcában vagy egyes felhasználók ingatlanán, lakásán, pincéjében.

A szennyvízelvezetést is jogszabályok szabályozzák. A nem megfelelő minőségű szennyvíz kibocsátása csatornabírsággal, illetve a nem szabályos csatornahasználat kötbérrel, egyéb szankciókkal sújtható kártérítés fizetési kötelezettség mellett, egyes esetekben a közegészségügyi, valamint a környezetvédelmi, vízvédelmi hatóság eljárásával terhelve.

A megfelelő szennyvízcsatorna használattal természeti és lakókörnyezetét, embertársai, családja, munkatársaink egészségét, a szolgáltatás költségeit és a település közösségi tulajdonát képező szennyvízelvezető-tisztító létesítményeit kímélheti!

Köszönjük!

Debreceni Vízmű Zrt.


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 152